Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TÄXTA täk3sta2, v.2, l. TEXTA täk3sta2, v.2 -ade. vbalsbst. -NING.
Ordformer
(anträffat bl. i formen texta)
Etymologi
[sv. dial. täxta (jfr äv. taxa, täxa, taxna, täxna, taxta); sannol. rotbesläktat med DÄXEL, KÄCKLA, KÄXLA, sbst.1, TAXA, v.2, TÄXLA, sbst. o. v. (se DÄXEL avledn.)]
hugga l. skära bort mindre stycke bark från träd, bläcka (se BLÄCKA, v.2); särsk. i fråga om att på så sätt märka ett flertal träd för att visa väg l. sträckning o. d. i skog l. förbereda avverkning o. d.; äv. i fråga om utvinning av kåda; äv. tr., dels med avs. på träd, dels med objektväxling, med avs. på väg o. d.: utmärka. Som landet är .. ganska svårt att komma fram igenom .. var vägen textad, det vill säga utmärkt genom täljningar i träden. Læstadius 1Journ. 371 (1831). Man kan antaga att en person på en vårdag kan blecka eller texta hundra träd, och att hvart träd sedan ger ett till halftannat .. (skålpund) rinnkåda. LfF 1851, s. 54. Bleckning eller textning bedrifves på otaliga sätt under sken af mer eller mindre berättigadt behof. SkogsvT 1907, s. 173.

 

Spalt T 3702 band 36, 2010

Webbansvarig