Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TÄRNBLÄNDE, n.; best. -et.
Etymologi
[ssg av stammen i TÄRNING, sbst.3, o. BLÄNDE, sbst.1]
(†) om kismineral innehållande arsenik o. järn vars kristaller påminner om tärningar (se TÄRNING, sbst.3 1). Bromell Berg. 70 (1730). Tärnblende kallas vid Ljusnedahls Koppargrufvor de .. octaëdriska kiestärningar, som äro merendels af mörk färg: bestående af arsenik och järn. Rinman (1789).

 

Spalt T 3665 band 36, 2010

Webbansvarig