Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TÄRA, f.; anträffat bl. i oblik form.
Ordformer
(täre (th-) 16021619. täro 1634)
Etymologi
[till TÄRA, v.]
(†) = TÄRING 2; anträffat bl. i uttr. o. d. så l. så stor summa till täre l. täro. Bekom Michil hansson til täre til helsingeöör .. 6 daler. ArvskifteSthm 15 ⁄ 9 1602. Ähr (av lappfogden) förtärdt medh denne åhrs Räckenskap till Thäre och Resse .. 10 dal(e)r 5 öre. HFinLappm. 4: 174 (1616). Wår stadz syndicus .. honom till täro af heele staden blef bejakat sambtligen 16 öre effter hwarie taxe d(ale)r. BtÅboH I. 6: 207 (1634).

 

Spalt T 3657 band 36, 2010

Webbansvarig