Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TÄPETE l. TÄPET, n.; pl. = (SvKulturb. 9–10: 226 (1553), Granander SidSkaraDomk. 14 (i handl. fr. 1597)) l. -en (Fatab. 1913, s. 32 (1678)) l. -er (G1R 23: 18 (1552), GripshInvent. 1556).
Ordformer
(tepede 1587. tepetis- i ssg 1555 (: tepetiswaer). tepette c. 15501587. teppete 1678. tepter (-ther), pl. 1556. teptis- i ssg 1556 (: teptiswaer). thepete 1565. thepitthe, pl. 1597. täpedhe 1529c. 1550. täpet (-it, -th) 15511583. täpete (tæ-, -the) 1525c. 1606. täpeten, pl. 1678. täpette (täpä-, -tthe) 15471587. täppede 1766. täppette 1633)
Etymologi
[fsv. täpete, täppete, täpedhe, täpite, sv. dial. täppede; jfr ä. d. tæppede, tæppet (d. tæppe), fvn. tepet, mlt. teppet (jfr t. teppich); av ett vulgärlat. ord motsv. mlat. tap(p)itum (se TAPET). — Jfr TÄPA, TÄPEN]
(†) täcke l. matta l. duk o. d., vanl. av tjockare tyg, avsett l. avsedd att täcka l. pryda ngt; äv. sängöverdrag; jfr TÄPEN. 1 ryia gammal, 1 täpete. KyrkohÅ 1920–21, s. 261 (1525). Kasedune hoffde Bulstrar .. Medt gambla täpet(er) och åkläd(er) war – 15 st. GripshR 1551. Felttis .. för thet hans hustru lockade ett tepette aff hustru Karins pigo. BtFinlH 2: 165 (1562). Ett seng kläde, ett täpätte, enn wepa, tw par lakann. BtFinlH 4: 356 (1568). Peer Ambiörnnsson .. klander Oluff Laursson wppå, och haffuer ther wppå anam(m)ath eth täpette för – 10 mark. TbLödöse 40 (1587). Skall qwinna taga aff oskiptan deel sängh sina then bästa medh alt thet ther till hörer, som är Räckebulster ett .. Weepa een, Täpete ett. Lagförsl. 314 (c. 1606). Säng- och Lindkläder: ett så kallad täppede. ÅgerupArk. Bouppt. 1766.
Ssg (†): TÄPETES-VAR. (†) var av täpete. GripshInvent. 1555. GripshInvent. 1556.

 

Spalt T 3650 band 36, 2010

Webbansvarig