Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TYVÄRR tyvär4, förr äv. TY VÄRRE, adv.
Ordformer
(dhy wärre 1727. dyverr (-w-) 16331669. dy werre 1672, 1673. dywärr c. 16001722. dy wärz 1665. thi wær 1524. tyver (th-, -ee-) 15251640. tyverr (th-, -w-) 15271729. tyvär (-w-, -æ-) 15261640. tyvärr (th-, -w-) 1561 osv. ty värre (w-, -æ-) 15211829. ty werre (th-) 15891726)
Anm. Ovan sammanskrivna former uppträder under 1500-talet endast o. under 1600-talet företrädesvis särskrivna.
Etymologi
[fsv. thy vär; motsv. fd. thi ver (ä. d. diværre), fvn. því verr (nor. nn. diverre); ssg av TY, pron., adv. o. konj., o. VÄRR(E)]
ss. satsadverbial, för att uttrycka beklagande: dessvärre, sorgligt att säga, olyckligtvis, beklagligtvis; stundom med försvagad innebörd: tråkigt nog, trist nog; särsk. dels i ställning ss. parentetiskt inskott, dels efterställt satsen kommenterande utsagan (jfr TY, pron., adv. o. konj. II 1); stundom närmande sig interjektionell anv. (se särsk. slutet). För hulketh theris embeth, varder ty wærre för smath. G1R 1: 32 (1521). At icke någon må kunna förbytas eller selias som här til (ty werr) skeedt är. Gustaf II Adolf 30 (c. 1620). Nu medan vederspelet låter sig tyvär merkia af alle acter och handlingar .. tyches mig (osv.). RP 8: 331 (1640). Dantes bok har jag, tywärr, icke. 3SAH LXIII. 2: 115 (1859). Byggnaden var vacker .. Tyvärr hade man till vänster om ingången tagit upp en ny dörr på fasaden. Hedberg VackrTänd. 325 (1943). De som förtalade och kritiserade Lapporörelsen fick alltför stort inflytande inom svenska folkpartiet – tyvärr. Sund LanthSon 185 (1997). — särsk. närmande sig l. övergående i interjektionell anv.; särsk. ss. svar på fråga, ofta föregånget av svarsord; i nekande sats äv. liktydigt med: tyvärr inte. Wåre Undersåtare af Lapperne, som här til dags, ty werr! fögo hafwa wetat af Guds ord och theras salighets medel. Bergv. 1: 117 (1640). Jag bekom ock min dryga dehl i straffet: ty jag hade ock, thy werr! min dryga dehl i förtiensten. Swedberg Lefw. 242 (1729). Tyvärr! jag sett / Att mensko-griller sällan kunna hjelpas. Atterbom 1: 71 (1824). Du har dock en dotter, sade Virginie. Ja, tyvärr! Wägner Silv. 152 (1924). Är du ofta på västkusten och sjunger? – Nej, tyvärr, det blir inte så ofta. GbgP 21 ⁄ 1 1998, s. 9.

 

Spalt T 3514 band 36, 2010

Webbansvarig