Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TYRTEISK, adj.
Ordformer
(-taisk 1906. -teisk 18761916. -täisk 1910)
Etymologi
[jfr t. tyrtäisch, fr. tyrtéen; till Τυρταῖος, Tyrtaios, namn på atensk lyriker som på 700-talet f. Kr. författade krigssånger]
(†) om skald: som skriver krigssånger; äv. om poesi l. musik o. d.: som har karaktär av krigssång, som förhärligar kriget. Rydberg Dikt. 1: 33 (1876, 1882). Kapellmästaren stod med pinnen i högsta hugg .. och betraktade sin uppretade högste chef, färdig att vid en blinkning af denne falla in med hela styrkan af sin tyrteiska musik. Ahrenberg Landsm. 138 (1897). Lidners deltagande såsom tyrteisk skald i kriget 1788. Schybergson Estlander 508 (1916).

 

Spalt T 3495 band 36, 2010

Webbansvarig