Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TYRISTOR tyris3tor2, r.; best. -n; pl. -er -tω4rer.
Etymologi
[av eng. thyristor; bildning till thyr- i thyratron, gallerstyrt jonrör med termisk katod, av gr. ϑύρα, dörr (se DÖRR) o. det -istor som föreligger i TRANSISTOR]
el.-tekn. elektronisk halvledarkomponent som med elektrisk styrsignal likriktar en växelspänning (använd bl. a. till (steglös) reglering av belysning l. av varvtal hos motor). SvD(A) 24 ⁄ 3 1966, s. 18. Tyristorn i sin mer blygsamma kraftversion kom 1958–1959, men utvecklades snabbt till en komponent med tillräcklig ström- och spänningsförmåga för att bli av utomordentligt krafttekniskt intresse. AseaT 1967, s. 63.
Ssgr (i sht i fackspr.): TYRISTOR-LOK. eldrivet lok vars motorer styrs av tyristorer. Ett tyristorlok kan .. dra avsevärt tyngre tåg än ett konventionellt lok med samma prestanda. SvD 1 ⁄ 4 1969, s. 1.
-REGULATOR. Med en tyristorregulator .. för reglering av likströmsmotorer uppges .. noggrannheten öka hos elmotorerna. TT 1967, s. 1091.
-VENTIL. av tyristor styrd ventil. SvD(A) 25 ⁄ 5 1967, s. 26.

 

Spalt T 3492 band 36, 2010

Webbansvarig