Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TYRISK ty4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. tyrisch; till TYROS (se TYRIER)]
(om forntida förh.) som tillhörde l. bodde i l. härrörde från staden Tyros l. (i allmännare anv.) Fenicien. Til all lycka, lopp en annan Macedonisk Galeya .. medh een sådan macht .. på then Tyriske, at Styremannen .. bleff stötter vthur bakstammen i Siöen. Sylvius Curtius 291 (1682). (Den) widsträckte Handeln jämte en oförliknelig Industrie riktade Tyriska Köpmän öfwermåttan. Eberhardt AllmH 2: 4 (1768). Den hyacintröda och blodröda tyriska purpurn, även kallad den heliga, förbehölls under 400-talet för kejsarhusets uteslutande bruk. Friesen o. Grape CodArg. 119 (1928).

 

Spalt T 3492 band 36, 2010

Webbansvarig