Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TYRANNI tyr1ani4, n. (OPetri Kr. 167 (c. 1540) osv.) ((†) r. l. m. l. f. Bolin Statsl. 1: 275 (1870), Björkman (1889)); best. -et l. -t; pl. (om olika slag l. i bet. 2) -er.
Ordformer
(tijrandij c. 1650. tiranni (-ie, -j) 15231526. tyrani 15681750. tyranni (tÿ-, -rr-, -ie, -ij, -j) 1523 osv. tyranny 15611568)
Etymologi
[fsv. tyranni; jfr d. tyranni; sannol. av mlt. tirannie, sannol. av ffr. tyrannie (fr. tyrannie), av mlat. tyrannia, av gr. τυραννία; till TYRANN]
1) motsv. TYRANN 2, om (envålds)härskares l. regims hänsynslösa l. godtyckliga maktutövning (ledande till förtryck l. tvång o. d.); äv. allmännare, om överordnads l. husbondes l. myndighets o. d. grymma handlingssätt l. hänsynslösa behandling l. förtryck (av ngn); äv. oeg. l. mer l. mindre bildl. Epter then Omilde K: cristiern hade faat Swerigis riche i sine hænder Oc bedreeff hær saa Ocristeleget regemente Oc tyrannie med stegling hængiandhe .. etc At inthet annat (osv.). G1R 1: 157 (1523). Han (levde) vthi allahanda skam och laster, och öfwade stort tyrannij. Schroderus Sleid. 72 (1610). (De katolska regenternas) Påweska religion .. hwilken .. hafwe förorsakat, at the them, som i troon medh them oeense äre, med allehanda tyrannij .. förfölgdt. RA II. 2: 105 (1617). Jag wil ei dölja för Er, at jag ärnar .. söka förswar emot min Faders tyranni emot mig. Säfström Banquer. E 2 b (1753). För min skull öfvergif den lära som dig böd / Förnuftets tyranni och alla känslors död. Remmer Ces. 38 (1829). Modeslavar och modets tyranni. SvD(B) 28 ⁄ 11 1920, Söndagsbil. s. 4. Marxismen påtvingade honom åsikten, att man kan sätta likhetstecken mellan .. frihet och borgerligt tyranni. SDS 8 ⁄ 12 1965, s. 6. — jfr BOND-, FACKFÖRENINGS-, MAJORITETS-, REGISSÖRS-, SAMVETS-, SKOL-, SMÅ-, SPRÅK-TYRANNI m. fl.
2) stat l. rike som styrs av en tyrann (se d. o. 2), despotiskt (se DESPOTISK 1 slutet) styrd stat; äv. (med kvardröjande bibet. av 1) om styrelseform i sådan stat osv. Wåre prisvärde Götiske Förfäder .. kunde .. intet annat .. än krossa de bojor, som wekliga och trälrika Climater hopsmidt .. och bygga Lagfasta Riken på Tyranniers fall. Dalin Hist. 2: Föret. 20 (1750). Under påfvarnes vistelse i Avignon .. upplöstes (kyrkostaten) i små tyrannier och republiker. Pallin MedeltH 78 (1872). Hur allmänmänskligt förlösande det än framstår att Ceausescus tyranni sopades bort av julens folkliga resning så är det illavarslande att Rumäniens nya styre har fötts i blod och våld. DN 31 ⁄ 12 1989, s. 2.

 

Spalt T 3489 band 36, 2010

Webbansvarig