Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TYPOGRAFISK typ1ogra4fisk l. ty1l. -ω-, adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. -graphisk)
Etymologi
[jfr d. typografisk, t. typographisch, eng. typographic, typographical; till TYPOGRAF l. TYPOGRAFI]
som hör till l. gäller l. har samband med l. avseende på typografi(n) (se d. o. 2); äv. med tanken särskilt riktad på utseende l. form hos tryckalster (jfr TYPOGRAFI 3); jfr TYPO-METRISK. PH 13: 392 (1786). Verket (dvs. ett psaltarium från 1457) hörer till de största typografiska rariteter. Geijer I. 1: 258 (1845). Diplomen äro mästerstycken af typografisk konst och utgöra en heder för det Gernandtska tryckeriet, från hvilket de äro utgångna. Idun 1888, s. 91. Ölandsposten .. startades .. av en borgholmare Axel Svensson, som gjort sina första typografiska lärospån vid Ölandsbladets tryckeri. ActaOel. 2: 55 (1924). I en liten även typografiskt behaglig volym har Arne Häggqvist samlat en rad artiklar om mer eller mindre ”obehagliga” eller omdiskuterade författare. BonnierLM 1954, s. 227.

 

Spalt T 3485 band 36, 2010

Webbansvarig