Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TYPOGRAFERA typ1ografe4ra l. ty1l. -ω-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr fr. typographier; till TYPOGRAFI, sannol. efter mönster av sådana ordpar som FOTOGRAFI: FOTOGRAFERA]
motsv. TYPOGRAFI 2: framställa underlag för tryckning av (text); numera i sht i fråga om datorstödd trycksaksproduktion. Typografering innebär att man klär texten i en typografisk dräkt som gör den mer lättläslig än vanlig hand- eller maskinskrift. Man bestämmer typsnitt, typstorlek, radavstånd, radlängd, beslutar om rak vänster- och/eller högerkant etc. TT 1972, nr 12, s. 19. Den på ordbehandlingsprogrammet inskrivna råtexten kommer senare i desktopprocessen att typograferas. Hallberg DesktPubl. 12 (1989).

 

Spalt T 3484 band 36, 2010

Webbansvarig