Publicerad 2010   Lämna synpunkter
TYPIFIERA typ1ifie4ra l. ty1, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr d. typificere, eng. typify, fr. typifier; till lat. typus (se TYP) o. -ficare, ssgsform av facere, göra (se FACIT)]
1) typisera (se d. o. 1). En skildring av 1900-talets moderna kommersiella värld, representerad av dess typifierade ombud, Petter Svensk. Qvarnström ÖbackaUrbs 369 (1954). (M.) Caine mot (S.) Stallone är ett bra exempel på skillnaden mellan gestaltning och typifiering. GbgP 27 ⁄ 7 2001, s. 38.
2) uppdela l. indela (ngt) i typer l. kategorier. (Att) varornas kvalitet (har) standardiserats, så att de kunna klassificeras i bestämda kategorier, ”typifieras”. HandInd. 10 (1926). Stor möda har .. (sociologen) lagt ned på att typifiera de homosexuella efter deras skilda beteendemönster och speciella egenheter. Expressen 31 ⁄ 7 1962, s. 12.

 

Spalt T 3481 band 36, 2010

Webbansvarig