Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TYGA, v.4 -ade.
Ordformer
(äv. -gh-)
Etymologi
[fsv. tygha, anskaffa, få till stånd; jfr mht. ziugen, t. zeugen; av mlt. tǖgen, framställa, anskaffa, köpa, till tǖch, utrustning (se TYG, sbst.1)]
(†)
1) (†) skaffa l. anskaffa (ngt); äv. med indirekt refl. obj. G1R 29: 570 (1560). Hester, Harnesk, och werier, Må een Adels man tyge sigh så gott som ma(n) best kan och förmå. Brahe Oec. 73 (c. 1580; uppl. 1971). Hwadh the för Vthlendska warur tarfwe, Salt eller annat, thet kunne the tygha för bettre kööp. Schroderus Urs. H 1 a (1626).
2) (†) få till stånd l. åstadkomma l. erbjuda (ngt); särsk. med avs. på dels köp, dels varor. G1R 1: 242 (1524). (De bör skaffa sig) en godt och förståndig man, then ther wäll reckne kundhe, och medt honom handle, och lathe öffwer räckne .. hurw the wele giffwe och kunne tyge theres warur, så att the Jw någen winning ther opå haffwe motte. HFinlH 7: 270 (1549). När thet fremmende godz begynner felle, så kann mann och tyghe bätther köp på the Jndlendske warur. HSH 27: 140 (1565).

 

Spalt T 3451 band 35, 2009

Webbansvarig