Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TVÄRSAN tvär3san2, adv.
Etymologi
[sannol. skämts. utvidgning av TVÄRS]
(vard.) i uttr. härsan (äv. korsan) och tvärsan, härs (resp. kors) o. tvärs (se HÄRS OCH TVÄRS resp. KORS 9 b α); jfr TVÄRS I b. Han (hade) kajkat härsan och tvärsan med blomkrukor och mjölkfat. Lindqvist Herrgårdsh. 213 (1921). På Klondykemanér ligger (i Reykjavik) kåkar i korrugerad plåt, granna ”Vällingbyhus” och monumentala byggnader av sten och betong härsan och tvärsan. Idun 1957, nr 28, s. 3. Ingen upprivning av trossbottnar och rördragning korsan och tvärsan i lägenheterna. DN 22 ⁄ 2 1970, Söndagsbil. s. 2. Avlyssningar härsan och tvärsan. SvD 25 ⁄ 8 1971, s. 20.

 

Spalt T 3392 band 35, 2009

Webbansvarig