Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TVEK l. TVIK, n.
Ordformer
(tvek (-w-, -ee-) 1658c. 1696. tvik (-w-, -ij-) 16261821)
Etymologi
[vbalsbst. till TVEKA]
(†) motsv. TVEKA 1, 2: ovisshet; tvekan; tvivel; särsk. i sådana uttr. som stå (ut)i tvek, vara oviss l. i tvivelsmål (om utgången av ngt), sätta l. hålla ngt i tvek, tveka l. hysa tvivel om ngt. Medhan alle saker medh Konung Philippo stodho än nu vthi twijk. Schroderus Liv. 465 (1626). Medan the nu .. stodh i twijk hwem Segeren wille tilhöra stalp mången tapper Man. Girs E14 66 (c. 1630). Hercules arla stod vpp .. / Fuller af Ångst, och twijk, huru han sitt Lefwerne böria / Skulle. Stiernhielm Herc. 2 (1648, 1668). I sättien alt i twijk. Stiernhielm Fred. 19 (1649, 1668). Seldenus håller i twijk om alt detta. Rudbeck D. Ä. Atl. 2: 407 (1689). En annar Skiöt till måls med Boga utan twek. Dahlstierna (SVS) 197 (c. 1696). Min son! dig tvik och oro synes qvälja. MarkallN 2: 41 (1821).
Ssgr, se tveka ssgr.

 

Spalt T 3281 band 35, 2009

Webbansvarig