Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TUSSAHSILKE tus3a2~sil3ke2
Etymologi
[jfr eng., fr. tusah, av eng. tusser (silk); jfr fr. tussor(e); förleden av hindi tasar, av sanskr. tasara, trasara, skyttel; benämningen syftar möjl. på kokongens likhet med en skyttel; senare leden är SILKE. — Jfr TUSSIAN]
vildsilke; särsk. om det vildsilke som produceras av påfågelspinnaren Antheraea pernyi. Af vilda silkesslag skattas det kinesiska Tussah-silket, som härstammar från den kinesiska ekspinnaren (Antheræa Pernyi), högst. KemT 1901, s. 2. Som regel skiljer man .. ej på de olika vildsilkesorterna, då de, vad egenskaperna beträffa, äro varandra tämligen lika, utan kallar dem alla för tussahsilke. Kjellstrand TextVaruk. 33 (1940).

 

Spalt T 3253 band 35, 2009

Webbansvarig