Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TURNERA turne4ra, v.3 -ade ((†) ipf. -te Topelius Dagb. 3: 336 (1838)). vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(tor- 1688, 1904. tour- 17081904. tur- 1697 osv.)
Etymologi
[liksom d. turnere, t. turnieren, av fr. tourner, eg. samma ord som TORNERA. — Jfr RETURNERA, RISTORNERA, STORNERA, TURNYR]
1) (†) med avs. på ngt sakligt (särsk. tillstånd l. förhållande l. händelseförlopp o. d.): vända l. vrida i viss (ny o. ofta bättre l. fördelaktigare) riktning, ändra riktning på, rikta mot; äv. dels med avs. på person: bringa på andra tankar, dels utan obj.: vända l. vrida (sig); ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare: vändning, inriktning (jfr TURNYR 1). Om .. (han) reste uth en tijdh och sedan hemkommer thet skulle hela wärket tornera. HB 3: 169 (1688). Änteligen tournerades talet på Eder, Min Fru. Posten 1769, s. 754. De Broens arrest tycks ha tournerat till profit för hans talang. Kellgren (SVS) 6: 298 (1790). Hvem som sedermera tournerat honom vet jag icke. Tegnér Brev 5: 203 (1829). Denna turnering af saken .. lärer .. afvända alla .. förehafvanden emot hans sekreterareskap. Liljecrona RiksdKul. 33 (1840). Hamilton Dagb. 1: 213 (1914).
2) [eg. specialanv. av 1] med avs. på dels yttrande l. text o. d., dels idé l. frågeställning l. ämne l. tanke(gång) o. d.: ge viss (ofta elegant l. spirituell l. slagkraftig o. d.) (språklig) utformning l. vändning, formulera, avfatta; med avs. på idé osv. äv.: behandla, diskutera; äv. med särskild tanke på tidigare framställt yttrande osv.: omformulera l. utveckla l. variera, förr äv. (med obj. i form av direkt anföring) övergående i bet.: svara, replikera (jfr RETURNERA II 5); ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare: ordvändning, formulering(ssätt) (jfr TURNYR 1). (K. XII) anmärcker .. dee ställen, där han finner .. penséen illa tournerad. KKD 6: 94 (1708). Väl tournerade maximer. Kellgren (SVS) 4: 308 (1783). Maurice. Döda! Hvad är det för ett ord? Henriette. turnerar. Ditt barn skall döda vår kärlek! Strindberg HögreR 231 (1899). Krakow fångade piken, turnerade den skickligt och stack igen. Nilsson Bokh. 155 (1937). Ett mycket kort bibelord .. har man .. gärna låtit gå igenom hela predikan i olika turneringar, spunnit ut det .. och återvänt till det. Wifstrand AndlTal. 74 (1943). Den originellt turnerade ”Mördaren kommer strax”. Elgström o. Runnquist SvMordb. 147 (1957). (Författaren) turnerar .. här något så tidlöst som döden själv, och människans eviga ångest inför den. Expressen 2 ⁄ 11 2004, s. 6.
3) [jfr motsv. anv. i ä. dan. o. ä. t.] (†) om militär trupp o. d.: kringgå l. överflygla (fientlig styrka (i avsikt att avskära denna från operationsbasen)); äv. dels med avs. på plats där sådan styrka befinner sig, dels utan obj.; äv. bildl.; ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare, om enskild omgång av sådant handlande. Så snart .. Ryske Ammiralen såg Canon-Sluparnes deszein (dvs. avsikt) at tournera Hangö, gjordes Signal til Fregatten .. at wända til sjös. GT 1788, nr 132, s. 3. Bounaparte (hade) genom en låtsad underhandling uppehållit de Kejserlige, tils en detacherad colonne fått tid at tournera dem. KrigsmSH 1799, 1: 59. Brigad-Chefen Grefve Cronstedt rapporterar .. att som fienden ej går directe till attaque, utan söker tournera, så fortsätter han sin retraite. DA 1808, nr 72, s. 2. En hufvudregel vid alla turneringar är: at laga det man sjelf icke blir turnerad under det man turnerar. KrigVAH 1826, s. 105. I allmänhet måste man akta sig att ej blifva tournerad; och min litterära position, ehuru favorabel till utseendet, är just nu utsatt för denna fara. Geijer I. 8: 519 (1838). SDS 12 ⁄ 2 1943, s. 16.
4) [jfr motsv. anv. i d.] om sällskap l. person (särsk. teater- l. musikgrupp l. idrottslag l. artist l. föreläsare o. d.): befinna sig l. åka på turné (se TURNÉ, sbst.1); äv. med subjektsväxling, om (teater)föreställning l. utställning o. d. Turnera i folkparkerna. Flitigt turnerande. Turnera med en Strindbergspjäs. Och Ibsen! Den ”Ensamme” har sjunkit ner att bli tournerande Diva! Strindberg Brev 8: 266 (1891). Stockholms Bollklubb .. turnérade .. under helgen med matcher i Hallsberg och Kumla. IdrBl. 13 ⁄ 6 1924, s. 12. Två vandringsutställningar (kommer) att turnera i England. Form 1951, s. 61. (S. Hedin) turnerade .. (efter sin Asienresa) från stad till stad med väldiga kartor och stolta äventyr i bagaget. BonnierLM 1954, s. 266. Pjäsen turnerar just nu runt landet med Riksteatern. GT 5 ⁄ 11 2004, s. 6.
5) [jfr motsv. anv. av d. turnering, t. turnier, eng. tournament] i sht sport. ss. vbalsbst. -ing, om (på en o. samma plats o. under begränsad tid hållen) tävling i flera omgångar vars deltagare (lag l. personer) möts (två o. två) tills en segrare korats. Wilson Spelb. 27 (1888; i schack). Två turneringar spelades, den första på försommaren i Stockholm under namn av Dagens Nyheters turnering. Jonason Fotb. 129 (1917). Tyskland vann turneringen, Sverige fyra. Expressen 10 ⁄ 11 2003, s. 15. — jfr POKAL-, SCHACK-, SIM-, SKOL-, SPONSORS-, STUDIE-, TENNIS-, TRIANGEL-TURNERING m. fl.
Ssgr: (5) TURNERINGS-FINAL. sport. jfr final II b. IdrBl. 9 ⁄ 1 1935, s. 3. I turneringsfinalen gjorde han 7 mål. DN 1 ⁄ 3 1993, s. D4.
(5) -MATCH. sport. TSvLärov. 1945, s. 309. Trista träningsmatcher ska från och med nästa år bli viktiga turneringsmatcher som ska lyfta kvaliteten på svensk klubbhockey. DN 13 ⁄ 12 2005, s. B17.
(5) -PARTI. parti (se d. o. 12) i schackturnering. BokSchack 25 (1948).
(3) -RÖRELSE. jfr rörelse 2. Man bör sorgfälligt undvika alla sådana tournerings- och öfverflyglings-rörelser, hvarigenom egen armés rygg blifver vänd mot en terrain som hindrar reträtten. Lefrén Förel. 3: 136 (1817). KrigVAT 1849, s. 190.
(5) -SEGER. sport. jfr seger, sbst.1 2. BokSchack 168 (1948).

 

Spalt T 3235 band 35, 2009

Webbansvarig