Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TUNNINA tuni3na2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[av mlat. thunnina, dimin.-avledn. av lat. thunnus, tonfisk (se TON, sbst.1); jfr äv. it. tonnina, sp. tonina]
zool. om (individ av) den till familjen makrillfiskar hörande arten Euthynnus alletteratus Rafin.; jfr SPANSK 2 f η. Stuxberg Fisk. 233 (1894). Tunnina .. finns i Medelhavet och längs kusterna av de varmare delarna av Atlanten, tillfälligt vid svenska västkusten. NE (1995).

 

Spalt T 3194 band 35, 2009

Webbansvarig