Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TUNGOLJA tuŋ3~ol2ja, sbst.2 (sbst.1 se TUNG ssgr), r.; best. -an.
Etymologi
[jfr eng. tung oil; av kines. tong, tungträd, o. OLJA]
olja utvunnen ur fröskal l. kärnor från (det urspr. i Centralasien hemmahörande) tungträdet, Aleurites fordii Hemsl., kinesisk träolja. Kjellin (1927). Fröna (av aleurites), som äro ytterst oljerika, ha teknisk användning: tungolja el. träolja, som begagnas i lack- och fernissindustrien. VäxtLiv 5: 481 (1940). Odlingen av tungträ har skjutit stark fart i Paraguay .. och ger den högklassiga tungoljan från många tusentals hektar. Ymer 1948, s. 131.

 

Spalt T 3166 band 35, 2009

Webbansvarig