Publicerad 2009   Lämna synpunkter
TRÖ trø4, sbst.2, l. TRÖG trø4g, sbst.2, n.; best. -et; pl. obest. =; förr äv. TRÅG, sbst.2, n.
Ordformer
(tråg (-o-, -gh) 16481889. trö (-öö) 1576 osv. trög (-gh) 1621 osv.)
Etymologi
[fsv. trö; jfr sv. dial. trö, trög, feng. tríg, tråg (eng. tray, tråg, fat, skål); till samma avljudsform (besläktad med TRY o. TRÅG, sbst.1) av TRÄ, sbst.1, som ingår i gr. δροίτη, (bad)kärl av trä, sanskr. droṇam, tråg; formen trög är trol. en hyperkorrekt stavning av ett dial. uttal ”tröj” av trö; formen tråg är trol. ombildning av trö i anslutning till TRÅG, sbst.1]
1) (numera bl. i skildring av ä. förh. i Dalarna o. Härjed.) kärl för (förvaring av) säd; äv. (o. i sht) övergående i bet.: rymdmått för säd, särsk. motsv. 1/3 spann l. 1/6 tunna; förr äv. (övergående i 2) om jordområde som beräknas motsvara ett ”trös” utsäde. Item en harff. jtem itth tröö, Jtem itth bismann. InventGagnef 1576. Att hwar man i soknen skulle ännu giffua sinom kyrckeheerda till sijn wanligha upbörd, ett trögh korn, then som någhor lägenheet hadhe och icke wore förmyket fattigh. VästeråsDP 20 ⁄ 1 1621. Uti Hariedalarne är således med räntan beskaffat, at ett helt Gärdemantal består af 36. Trögs utsäde. Abrahamsson 139 (1726). Trö är ett mått, som här i .. (Leksand) räknas, och går 6 på I Tunna eller Skeppa. Hülphers Dal. 120 (1762). Enligt hvad räkenskaperna utvisa, (har) i Hede gäll räknats 7 1/2 trög och i Svegs gäll 7 trög på hvar tunna utsäde. Linde Kam. 196 (1867).
2) (tråg, trög) (numera bl. i skildring av ä. förh. i Härjed. o. Jämtl.) ss. mått för jordegendoms kamerala storlek utgörande 1/36 mantal (se d. o. 2); äv.: jordareal av viss storlek; jfr KISTA 6, MÅL, sbst.3 1 b. I Härjeådalarne .. giörande 36 Trög, et med förra räkningen, nämligen 1: helt Mantal. Broman Glys. 1: 10 (c. 1730). Kungsskatten utgår efter det här (i Härjed.) brukeliga Jordtalet, Trög (1/6 Tunland). Hülphers Norrl. 3: 11 (1777). Sedan Jon Jonsson genom afhandling d. 13 Juni 1869 till sin son .. försålt hemmanet N:r 6 om 17 trög eller 17/36 mtl i Elfros by. 1NJA 1874, s. 249. Genom exekutiv auktion .. kommer att försäljas .. ett trög af skattehemmanet No 1 i Hede kyrkoby, Hede socken, jemte dertill hörande 1/2 trög skogsmark. PT 1892, nr 145 B, s. 1.
Ssg (till 2): TRÖG-SKATT. (†) skatt beräknad efter ”trög”; jfr kungs-skatt, mantals-ränta. Deras ordinarie utskylder (i Härjed.) äro ifrån danska regeringen .. förnämligast som föllier: jorden, kongs- eller trögskatten. ArkNorrlHembygdsf. 1921, s. 69 (1737). I Herjedalen förekomma följande grundskatter .. Kongs- eller trögskatt, ålagd år 1650 med 3 1/2 öre per trög eller 3 daler 30 öre per gärdemantal. Linde Kam. 196 (1867). 3NF 12: 697 (1930).

 

Spalt T 3000 band 35, 2009

Webbansvarig