Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TRÅD, sbst.3, n. (Schroderus Liv. 497 (1626: footetrådh), VDAkt. 1844, nr 281 (: fotatråd)), äv. r. l. m. l. f. (G1R 22: 213 (1551), Jägerskiöld Upplevt 167 (1943)); best. -et resp. -en; pl. = (Rääf Ydre 1: 328 (i handl. fr. 1581: klöffuatråd)) l. -er (äv. att hänföra till sg. TRÅDA) Rig 1932, s. 2 (1642), Wasenius NorrlBoskSk. 114 (1751)); äv. TRÖ, sbst.1, r. l. m. l. f. l. n.; anträffat bl. i pl. -er; äv. TRÅDA, sbst.2, r. l. f.; pl. -or (Linc. Qq 1 b (1640), Lundell (1893)), äv. -er (se ovan).
Ordformer
(trad 1923. trod (-dd, -dh) 1582 (: fotatrodh)1729 (: Fotatrodh). trud 1637 (: Aftrud). trå 17511857. tråd (-dh) 1581 (:klöffuatrådh)1844 (: fotatråd). tråda 16401893. tröer, pl. 1751)
Etymologi
[sv. dial. trå(a), trad(a), trö(da), tru(da); jfr fsv. fota-, fä-, klöftroþ, d. tråd, d. dial. trød(e), fvn. troð (nor. (i sht dial.) trå, trad, trød(a), trø(e)); till TRÅDA, v.2]
1) (†) trampande l. tramp (se TRAMP, sbst.3 1 a) l. steg (se STEG, sbst.1 1); äv. om resultatet av trampande osv., särsk.: fotspår. (Han åsamkar grannarna) stoor skada thå han skall bruka för:ne haga m(edh) ohängd och tramp och trodh, i th(et) han skall fara öffuer all theras åker thå han skall före sitth höö therifrån. UpplDomb. 8: 18 (1586). Strax wid Nafwerstads-Kyrcka är uti en slätt Bärgshälle såsom ett Steg eller Tråd efter en Menniskios barfot. Œdman Bahusl. 348 (1746). Möller (1755). — jfr AV-, FOT-, FÄ-, HÄSTA-, KLÖV-TRÅD m. fl. — särsk. [sannol. med anslutning till TRÅD, sbst.2] (†) i uttr. hjälpa ngn på tråden, hjälpa ngn på traven (se TRAV, sbst.2 2 c β). På tråden ha vi nu din forskning hjelpt. Atterbom 1: 266 (1854). När han fick ett oriktigt svar, brukade han säga: ”Månntro vi kunna säja det?” Och så hjälpte han gärna offret på tråden. Jägerskiöld Upplevt 167 (1943).
2) (†) stig l. väg o. d. Effter rätte koszenn och longe tråden ifrå saltesiön på thenn södre sijdenn. G1R 22: 213 (1551).
3) (tråda) (†) trampa l. pedal; äv. i utvidgad anv., om bräda l. stång o. d. som trycks ned på annat sätt än gm trampning. (Lat.) Insile .. (sv.) Trådor, ther man tråder ned skafften medh i en wäffstool. Linc. Qq 1 b (1640). Trådor .. kallas utstående släta träd under bäljor, hvilka nedtryckas af hjulstockens kammar, och på det sättet neddraga bälglocken. Rinman (1789). Lundell (1893).
4) (†) steg (se STEG, sbst.1 2); ss. senare led i ssgr betecknande fotsteg (se d. o. 2) o. d.; jfr FOT-TRÅD o. STEG-TRÅDA.

 

Spalt T 2819 band 35, 2008

Webbansvarig