Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROMB trom4b, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er. Anm. Ordet påträffas tidigast i den nylat. formen thrombus (med pl. thrombi). Om thrombus i vulva och vagina särdeles efter partus. Hygiea 1861, s. 272.
Ordformer
(äv. th-)
Etymologi
[liksom t., eng., fr. thrombus av nylat. thrombus, koagel, av gr. ϑρόμβος, klump (av koagulerad mjölk l. koagulerat blod o. d.), möjl. samhörigt med gr. τρέφειν, göra tjockare, koagulera. — Jfr TROMBIN, TROMBO-, TROMBOS]
(i fackspr.) klump av koagulerat blod (i blodkärl); blodpropp. Laborie anser .. tromber alltid för vigtiga, men i olika grad efter deras olika säte. Hygiea 1861, s. 272. Tromben må hafva uppkommit af hvilken sjukdom som helst, så bör man söka att häfva de qvarstående symtomen af ödematös ansvällning, tyngd och trötthet. Wide MedGymn. 188 (1896). Trombolys är det samma som blodproppsupplösning, eller upplösning av tromb. DN 22 ⁄ 4 2001, s. A6.
Ssg: TROMB-BILDNING. (i fackspr.) bildning (bestående) av tromb; jfr trombos. (Att sökanden) som lede af partiel förlamning till följd af en trombbildning i något hjernkärl .. derigenom .. fått rörelseförmågan .. minskad. BtRiksdP 1885, I. 1: nr 27, s. 3.

 

Spalt T 2637 band 35, 2008

Webbansvarig