Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROMB trom4b, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[av t. trombe, tromb, av fr. trombe, av it. tromba, trumpet, ytterst samhörigt med TRUMMA, sbst. — Jfr TROMBON]
om (i atmosfären uppkommen) mer l. mindre lodrätt stigande virvelbildning som kännetecknas av en starkt roterande, slangliknande enhet mellan moln o. mark l. sjöyta o. d.; jfr SKY-DRAG, TORNADO. KonvLex. 4: 155 (1864). Det är en tromb, en tornado, som snurrar fram över sjön. Engström Agn. 27 (1925). Svenska tromber .. når ju aldrig upp till samma våldsamma styrka som de amerikanska tornados. ArbFrih. 1946, nr 29–30, s. 5. I Nässjötrakten drog .. en tromb fram och lyfte bl a en gymnastikpaviljong på Runnerydsområdet. DN(A) 15 ⁄ 12 1964, s. 7. Vindhastigheten i tromberna är vanligtvis på omkring 75m/sek men kan bli upp till 150 – en orkan är på 33. GbgP 28 ⁄ 8 2003, s. 7. — jfr SAND-TROMB.
Ssg: TROMB-SKADA. skada förorsakad av tromb. Vid den på onsdagen företagna värderingen av trombskadorna i Bålsta uppskattades dessa till något över 32.000 kr. UNT 17 ⁄ 8 1939, s. 1.

 

Spalt T 2636 band 35, 2008

Webbansvarig