Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROJANSK troja4nsk, förr äv. TROJANISK, adj.
Ordformer
(förr äv. troi-; -nisk c. 16301807. -nsk 1626 osv.)
Etymologi
[liksom d. trojansk, t. trojanisch till lat. Troianus (se TROJAN)]
som har avseende på l. samband med l. tillhör l. är kännetecknande för forntidens trojaner l. Troja l. som härstammar från l. är hemmahörande i forntidens Troja; särsk. dels i uttr. trojanska kriget, om det krig som enl. sagan utkämpades vid staden Troja mellan greker o. trojaner, dels i uttr. trojansk(a) häst(en), om den ihåliga trähäst vari enl. sagan grekiska krigare gömde sig under trojanska kriget o. vilken trojanerna förde in i staden Troja, varefter staden intogs av grekerna (äv. i bildl. anv., om ngt l. ngn som bidrar till att dölja försök till övertagande l. ockupation av land l. organisation l. system o. d. gm infiltration l. försvagning, särsk. [jfr motsv. anv. i eng.] om i datorprogram dold fil vilken installera(t)s för att obemärkt utföra oönskade kommandon (jfr TROJAN)). Tapeter .. (med bilder ur) troianske historia af silke och vll. HusgKamRSthm 1626, s. 22 A. En tijd moste wij än igensökia, nämbligen när det Trojaniske Kriget stod. Rudbeck D. Ä. Atl. 1: 778 (1679). En hop Trojaniske flygtingar. Regnér Begr. 49 (1780). Epeus hade med Pallas’ biträde timrat Trojanska hästen. Tegnér (WB) 2: 281 (1812). Den brittiska regeringen vill sända hem flera tusen tyska nazister, som är bosatta i brittiska kolonier och som bevisligen försökte spela rollen av trojanska hästar på order från Berlin. SvD(B) 1947, nr 108, s. 6. Datadisketten .. om aids var egentligen en så kallad trojansk häst. När disketten stoppades in i datorn började den utföra helt andra kommandon än vad användaren tänkt sig. Expressen 4 ⁄ 2 1990, s. 10. Kongressmännen varnade för att låta en viktig miljöfråga bli en trojansk häst för införandet av någon slags överstatlighet. GbgP 5 ⁄ 1 2001, s. 31.

 

Spalt T 2600 band 35, 2008

Webbansvarig