Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROISK, adj.
Ordformer
(troisk (-sc) 16901936. troysch 1644. troysk 17751818)
Etymologi
[jfr nl. trooisch, eng. troy weight (se TROYVIKT)]
(†) i fråga om viktsystem använt i (handel med) Holland o. England m. fl. länder, särsk. dels i förb. med substantiviskt ord betecknande vikt l. viktenhet, dels i uttr. troisk vikt, om viktsystem med efter tid o. ort ngt varierande viktvärden (i sht använt vid vägning av mynt o. ädla metaller) (jfr TROYVIKT). Stiernhielm Arch. C 4 a (1644). 1 Skåhlpund Troisc Wicht är 5 Lod swårare än Swänsk Wicht. Rålamb HbAdÖfn. L 6 a (1690). Kongl. Commissionen, som .. hade Svenske Inrättningen af Mått och Vigt under utarbetande, fant, efter inhämtandet af åtskilliga utländska orters Troiska Vigter och Ass, at den ena ej var den andra lik. VetAH 1759, s. 55. Ekbohrn (1936).

 

Spalt T 2599 band 35, 2008

Webbansvarig