Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROILIT tro1ili4t, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr eng. troilite; bildat till namnet på den italienske naturforskaren D. Troili (som 1766 upptäckte mineralet) medelst den i benämningar på mineral vanliga ändelsen -it]
mineral. (i meteorit förekommande) mineral bestående av järn o. svavel; jfr LEVER-KIS 2. (Meteorjärn) innehåller till en början en icke obetydlig mängd nickel, vidare en egendomlig svafveljern-förening (Troilit), samt föreningar af fosfor, jern och nickel. Björling Meteor. 10 (1874).

 

Spalt T 2599 band 35, 2008

Webbansvarig