Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROGLODYT tro1glody4t l. trog1l. -, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(-dit 17471807. -dyt 1682 osv.)
Etymologi
[jfr t. troglodyt; av lat. troglodytae, pl., om (etiopiskt) folkslag som sades bo i grottor, av gr. τρωγλοδύτης, person av sådant folkslag, äv. (o. urspr.) om djur ss. orm l. räv, eg.: hålkrypare, ssg av τρώγλη, (gnagares) hål (till τρώγειν, gnaga, tugga, sannol. till den rot som äv. föreligger i armen. t‘urc, käke, tochar. B tresk-, att tugga, liksom möjl. (med andra avljudsstadier) i got. þairko, hål, nålsöga, resp. i DURK, sbst.1), o. δύτης, dykare (till δύειν, förflytta sig l. tränga in l. ned (i) m. m., av ovisst ursprung)]
person som bor l. vistas i underjordiskt hålrum l. grotta o. d., särsk. (o. i sht) dels (företrädesvis om antika förh.) om person tillhörande (primitivt) grottboende folkslag, dels (enl. ä. föreställningar) om sådan varelse med natur (delvis) avvikande från vanlig människas (äv. uppförd ss. egen art i ä. zoologisk systematik); grottinvånare, grottmänniska; äv. bildl. Har iagh Orsaak at säya at en Menniskia .. giordt (hornet i Oldenburg), på dhet icke någon må råka i dhen Willfarelsen och meena at dhetta KonstStycke wore förfärdigat aff någre Troglodyter, eller under Jorden warande Cycloper. RelCur. 51 (1682). Emedan jag mer nu än förra gången är öfvertygad, at det eij är någon Troglodyt, utan en besynnerlig sort af hvit Niger. PBjerkén hos Linné Bref I. 3: 208 (1758). Handeln med Troglodyter – och Ethioperna skedde siöledes på Adul. Eberhardt AllmH 1: 263 (1766). Däcket uppfylldes af en hop ansigten, som man hela dagen förut ej blifvit varse, men som nu, likt Troglodyter, uppkröpo ur sin undre verld, salongen. Almqvist Går an 58 (1839). I Amerika ha dessa andens troglodyter fått blodad tand inför den jättestora byggnad som uppföres vid Jersey City för världsmästerskapsmatchen. Swing 1921, nr 23, s. 6.
Avledn.: TROGLODYTISK, adj. (numera bl. tillf.) som tillhör l. hänför sig till l. lever ss. l. kännetecknar troglodyt(er). Choriter .. ett troglodytiskt slägte. Palmblad Palæst. 64 (1823). Bland dessa husmassor, som han fann troglodytiska. 3SAH LXIX. 2: 90 (1960).

 

Spalt T 2595 band 35, 2008

Webbansvarig