Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TROFISK trå4fisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. trophisch, eng. trophic, fr. trophique; till senare leden i ATROFI o. HYPERTROFI (jfr ATROFISK o. HYPERTROFISK) l. möjl. direkt till gr. τροφή, näring, föda (jfr äv. det härtill bildade adj. τροφικός, vårdande, närande), till τρέφειν, göra fet, föda upp, fodra, av omstritt ursprung]
(i fackspr., i sht fysiol.) som åstadkommer l. påverkar l. har avseende på l. hänför sig till näringsupptagande(t), närings-. Näringsnerverna (de s. k. trofiska nerverna) försvagas. Wretlind Läk. 9–10: 158 (1902). Vid intim beröring med substratets stenar och block kunna dessa utöva en trofisk – tillväxtbefordrande – retning. FoFl. 1946, s. 220. Antalet länkar i näringskedjan eller antalet trofiska nivåer brukar normalt vara 3–5. Nihlgård o. Rundgren NatDynam. 79 (1978).

 

Spalt T 2592 band 35, 2008

Webbansvarig