Publicerad 2008   Lämna synpunkter
TRIÖR triœ4r, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(trieur 1881 (: trieurmaskinen)1893. triör 1874 osv.)
Etymologi
[sannol. av t. trieur, av fr. trieur, vbalsbst. till trier (se TRIERA)]
lant. om (med roterbar cylinder försedd) maskin för rensning o. sortering av säd l. frö o. d.; jfr TRIERA. TT 1874, s. 73. Triörerna, hvilka äro så konstruerade att de ej blott särskilja sädesfröen alltefter deras olika absoluta vigt .. utan jemväl fullständigt borttaga alla förekommande ogräsfrön. LAHT 1884, s. 16. Triörer .. bestå af en liggande cylinder af plåt, på sin insida försedd med runda försänkningar. 2NF 28: 65 (1918). Triören kunde ge en kvalitativt värdefull komplettering till annan rensning och användes främst för behandling av utsäde. Moberg JordbrMek. 186 (1989).

 

Spalt T 2554 band 35, 2008

Webbansvarig