Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIVIALISERA triv1ialise4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr eng. trivialize, fr. trivialiser; avledn. av TRIVIAL, adj.]
göra (ngn l. ngt) trivial(t); särsk. gm upprepning o. d. åstadkomma att ngt blir (alltför) vanligt l. alldagligt o. d.; äv. i utvidgad anv.: banalisera l. bagatellisera (ngn l. ngt); ss. vbalsbst. -ing, äv. konkretare. Hon ville inte att tv-programmet skulle förminska eller trivialisera henne. SvLitTidn. 1815, sp. 429. I allmänhet kan ju i ”Kung Fjalar” iakttagas en strävan att undvika småord, som trivialisera, förtunna och förslappa stilen. Hedvall RunebgStil 254 (1915). Ragnar fick ett behov av att trivialisera det (dvs. förhållandet), att bringa det till dess rätta nivå. Gehlin Gränstr. 222 (1953). Språkdräkten i Gustaf V:s bibel är alltför ledig och trivialiserad. SvD(B) 1957, nr 136, s. 5. I konsten och dikten såg han ett värn i första hand mot en alltid hotande trivialisering av både ont och gott. 3SAH LXVII. 1: 40 (1958). Umgås man dagligen .. med (fantasyfiguren) Harry Potter .. blir föreställningen om spöken och andeframbesvärjelser lätt trivialiserad, domesticerad till vardag och stekos. GbgP 27 ⁄ 3 2004, s. 62.

 

Spalt T 2549 band 35, 2007

Webbansvarig