Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIUMVIRAT tri1umvira4t l. trium1, n.; best. -et; pl. = (Dalin (1854) osv.) ((†) -er Lanærus Försök 8 (1788), Auerbach (1915)). Anm. I ä. tid anträffas äv. den latinska ack.-formen triumviratum. Förordnade Triumviratum. Schroderus Sleid. 62 (1610).
Etymologi
[jfr t., fr. triumvirat, eng. triumvirate, av lat. triumviratus, till TRIUMVIR]
om välde l. ämbete l. myndighet o. d. som utövas gemensamt av tre personer; särsk. i fråga om förh. i antikens Rom; äv. i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv., närmande sig l. övergående i bet.: trio (se d. o. 3) l. triad. Wi hade utbedt osz på skryt, att få skrifwa en chria hwar dag, på det wi nästa wecka måtte få examen, framför ett annat triumvirat, som redan hade börjat tentera. Nyrén Charakt. 108 (1780). Man finner under Triumviraterna ännu hederlige och store Män i Rom. Lanærus Försök 8 (1788). Det triumvirat, som nyss fullbordat Polens styckning. 3SAH 6: 84 (1891). (Franska upplysningen o. smaken) hade .. varit hyllade (i Sv.) sedan midten af århundradet .. alltsedan triumviratet fru Nordenflycht, Creutz och Gyllenborg framträdde med sina första diktförsök. Odhner G3 2: 544 (1896). (Cæsar) lyckades försona Crassus och den kränkte Pompejus .. De tre slöto ett enskilt förbund, det s.k. första triumviratet. Almquist VärldH II. 2: 186 (1931). Matsmältningen bestyres av ett triumvirat av fermenthaltiga vätskor, nämligen saliven .. jämte gallan och bukspotten. Fåhræus LäkH 2: 164 (1946). (Fotbollsspelarna) George Best – Bobby Charlton – Denis Law, det var triumviratet som gjorde Manchester United till Europamästare och ligasegrare. DN 26 ⁄ 11 2005, s. B22.
Ssg: TRIUMVIRAT-VÄLDE. (†) triumvirat. Schroderus Sleid. 63 (1610).

 

Spalt T 2546 band 35, 2007

Webbansvarig