Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIPPLERA triple4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Ordformer
(trip- 16011916. tripp- 1702 osv. trippe- c. 1710)
Etymologi
[jfr t. triplieren; av fr. tripler, till triple (se TRIPPEL, adj.) l. av lat. triplare, trefaldiga, till triplex (se TRIPLICERA). — Jfr TRIPLÉ]
1) tredubbla l. trefaldiga (ngt); ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare. Rizanesander Räkn. 28 a (1601). Vid 2:dra öfverträdelsen skulle böterna fördublas, och 3:dje gången tripleras. LBÄ 5–6: 69 (1797). (Tabellverket förväntade sig en) fördubbling (av folkmängden) på 100 år, sedermera triplering på 156 år. 2VittAH 11: 31 (1817, 1822). För att få veta, hvad tal en person tänker på, bed honom triplera detta tal och fråga om det är jemnt eller ojemnt. Dahlin MatVetH 64 (1875). (Denna apostrofs) främsta karakteristika .. är raden av upprepningar, med trippleringen av (ordet) ”målar” som den mest framträdande. SvLittTidskr. 1968, nr 3, s. 28.
2) i fråga om ä. militära förh.: omgruppera (trupp) gm att förena tre rotar (se ROTE, sbst.1 1 d) till en; i sht i pass.; ss. vbalsbst. -ing äv. konkret, om tremänningsregemente; jfr DUBBLERA 1 a δ. Lederne Tripleras .. så at andra och femte Ledet, träda först in uthi första och fierde Ledet .. och äfwen dheszlijkest dhet 3:die och 6:te Ledet .. warder altså sedan aff 6. Leder, allenast twenne. Söderman ExBook 114 (1679). Om affton .. embarqverades heela infanteriet uthan tripleringen och några esqvadroner af Lijffregimente och drabanterna. KFÅb. 1912, s. 380 (1701).
3) (†) i biljardspel: göra (se GÖRA, v.1 I 3 j) (boll) sedan den först stött emot vallen två ggr; jfr DUBBLERA 3, TRIPLÉ 1. HBiblSällsk. 2: 108 (1839). Wilson Spelb. 66 (1888).

 

Spalt T 2529 band 35, 2007

Webbansvarig