Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIPLETT triplät4, r. l. m. (Dalin (1854) osv.) ((†) n. RP 8: 655 (1641)); best -en (ss. n. -et); pl. -er.
Ordformer
(triplett (-pp-) 1836 osv. triplette 1839–1897. tripletter, pl. 1632 osv. triplettet, sg. best. 1641)
Etymologi
[bildat medelst TRI- i analogi med DUBBLETT]
1) om vart o. ett av (l. sammanfattande för) tre (mer l. mindre identiska) exemplar l. kopior l. uppsättningar (av dokument l. skrift l. samlarobjekt o. d.); särsk. om det sist förfärdigade l. införskaffade (o. överskjutande) av dessa exemplar osv., särsk. i förb. med dubblett (se d. o. I 1 b). Jag (har) schreffvedt för 2 dagar sedhan och tripletter öfversendt. AOxenstierna 7: 508 (1632). Äre en hoop dupletter och tripletter som intet stort äre tienlige för Bibliotheket. UUKonsP 14: 369 (1681). Det betyg, som lotsen måste aflemna .. må, om nödigt lemnas honom i dupplett, eller tripplett. Platen Glascock 1: 140 (1836). Jag har dubbletter och tripletter på Hank Williams, Jimmie Rodgers och T-Bone Walker. Expressen 11 ⁄ 1 1991, s. 24.
2) bostad(slägenhet) bestående av tre (sammanhängande) rum (utan kök), trerumslägenhet; särsk. (o. numera i sht) i fråga om dels hotellrum, dels studentbostad; jfr DUBBLETT I 5. En vacker tripplett att mot 250 rdr rmt för år hyra från den 1 nästk. oktober. UpsP 1860, nr 37, s. 4. (Han) reste om hösten till Upsala för att ta graden. Anländ till ort och ställe hyr han och två kamrater en triplett på Svartbäcksgatan. Strindberg Fjerd. 67 (1877). (Hotellet) kan ta emot 300 gäster i enkelrum, dubbelrum och ett par tripletter. Form 1957, s. 129.
3) om (grupp av) sak(er) l. företeelse(r) som består l. kännetecknas av l. kan delas i tre (bestånds)delar l. enheter. särsk.
a) [jfr motsv. anv. av t. triplett, eng., fr. triplet] (i fackspr., i sht kem. o. fysiol.) om tre kvävebaser som styr sekvensen av aminosyror i protein. HurLivStyrs 102 (1978). Cellen kodas av .. adenin, cytosin, guanin och tymin .. Varje kombination av tre sådana baser – en triplett – motsvarar en viss aminosyra i de proteiner som bygger upp cellerna och styr ämnesomsättningen i denna. ForsknFramst. 2003, nr 4, s. 49.
b) [jfr motsv. anv. av t. triplett, eng., fr. triplet] opt. o. fotogr. om (l. elliptiskt för) triplettobjektiv. SvUppslB (1936).
Ssg (till 3): TRIPLETT-OBJEKTIV. opt. o. fotogr. objektiv (se d. o. II 1) innehållande tre (kombinationer l. system av) linser. (Observatoriet i Uppsala har) två fotografiska s. k. tripplettobjektiv. 2NF 20: 429 (1913).

 

Spalt T 2522 band 35, 2007

Webbansvarig