Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRINITRO- trinit1ro~, ssgsförled.
Etymologi
[jfr t., eng., fr. trinitro-; ssg av TRI- o. NITRO-]
(i fackspr., i sht kem.) ss. förled i ssgr betecknande föreningar vars molekyler innehåller vardera tre nitrogrupper.
Ssgr (i allm. i fackspr., i sht kem.): TRINITRO-FENOL. pikrinsyra. Keyser Kemien 3: 264 (1876).
-TOLUEN. trotyl; jfr -toluol. Vid kraftig nitrering av toluen .. erhålles trinitrotoluen. KemiGymn. 2: 224 (1967).
-TOLUOL. (numera mindre br.) trinitrotoluen. VFl. 1917, s. 145. Trinitrotoluol .. Har under världskriget varit det mest använda av olika sprängämnen för granater. Starck Kemi 272 (1931). TNCPubl. 73: 174 (1979).

 

Spalt T 2517 band 35, 2007

Webbansvarig