Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIKLOR- triklå3r~, ssgsförled.
Ordformer
(förr äv. -ch-)
Etymologi
[jfr t. trichlor-, eng. trichlor(o)-, fr. trichlor-; ssg av TRI- o. KLOR]
i sht kem. ss. förled i ssgr betecknande föreningar som innehåller tre atomer klor.
Ssgr (i sht kem.): TRIKLOR-ETYLEN. [se tri, sbst.] om lättflyktig, färglös, obrännbar, giftig vätska (med formeln C2HCl3), särsk. (i sht förr) använd dels ss. lösningsmedel (vid avfettning l. borttagning av fläckar o. d.), dels ss. narkos- l. berusningsmedel, tri. 2NF (1919). EU-domstolen gav .. Sverige rätt att behålla sitt förbud mot trikloretylen. DN 12 ⁄ 7 2000, s. A8.
-METAN. kloroform. Bolin OrgKem. 17 (1925).
-ÄTTIKSYRA. om (gm reaktion mellan klor o. ättiksyra framställd) kristallinisk, i vatten l. alkohol lättlöslig (stark) syra (med formeln CCl3COOH), särsk. använd dels för medicinska l. kosmetiska ändamål, dels (förr) ss. ogräsmedel. Lenhardtson Tandl. 274 (1897). Vid den elfte svenska ogräskonferensen .. diskuterades TCA-medlets (triklorättiksyra) användning och värde samt nedbrytning i marken. SvD 29 ⁄ 1 1970, s. 7. Stark kemisk peeling. Patienten .. penslas med triklorättiksyra. Expressen 14 ⁄ 7 2002, s. 6.

 

Spalt T 2491 band 35, 2007

Webbansvarig