Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIKINOS trik1inå4s, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er. Anm. Ordet brukades stundom förr äv. i den latinska formen trichiniasis (Hygiea 1864, s. 454, Ekbohrn (1904)) l. trichinosis (FörhLäkS 1880, s. 125, Ekbohrn (1904)).
Etymologi
[av t. trichinose, trichinosis, bildat till trichine (se TRIKIN) medelst den i namn på sjukdomstillstånd vanliga ändelsen -os(is) (jfr SILIKOS)]
med. o. veter. infektionssjukdom hos människa (l. djur) orsakad av trikiner (i otillräckligt värmebehandlad köttmat); jfr TRIKIN-FÖRGIFTNING, -SJUKA, -SJUKDOM. Hygiea 1878, s. 422. Trikiner hos svin kan överföras till människor och ge upphov till trikinos, en sjukdom med i allmänhet mycket besvärligt förlopp med förlamning av nervcentra och i vissa fall med dödlig utgång. DN(A) 18 ⁄ 11 1964, s. 21.

 

Spalt T 2491 band 35, 2007

Webbansvarig