Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIFT trif4t, r. l. m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(förr äv. th-)
Etymologi
[av eng. thrift, äv.: lycka, trevnad, till meng. þrift, avledn. av þrīve, trivas, ha framgång, möjl. äv. under inflytande av ett nordiskt ord motsv. fvn. þrift, trevnad, vbalsbst. till TRIVAS]
om individ l. art av (det till familjen Plumbaginaceae hörande) växtsläktet Armeria Willd., särsk. (o. i sht) om arten A. maritima Willd., gräsnejlika, strandtrift, särsk. om underarten A. maritima Willd., ssp. maritima (jfr STRANDTRIFT); särsk. dels koll., dels (bot.) i pl., om släktet. Statice Armeria .. (dvs.) Trift. Retzius FlOec. 704 (1806). Trift .. Odlas i trädgårdar under namn af Engelskt gräs, Gräsnäglika. Fries Ordb. 131 (c. 1870). Dessa skär (på Hallands Väderö), som på långt håll lysa röda af trift. SvNat. 1911, s. 6. Vanliga strandängsväxter som strandkrypare, trift. TurÅ 1953, s. 73. Triftar .. (dvs.) släkte triftväxter med ca 80 arter .. i jordens norra tempererade region. NE 18: 417 (1995).
Ssg (bot.): TRIFT-VÄXT. växt tillhörande familjen Plumbaginaceae; särsk. i pl., om familjen. Neuman o. Ahlvengren Fl. 203 (1901; i pl., om familjen).

 

Spalt T 2487 band 35, 2007

Webbansvarig