Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIFOLIUM trifω4lium, äv. 0302, n.
Etymologi
[liksom t. trifolium av lat. trifolium, ssg av tri- (se TRI-) o. folium, blad (se FOLIE, sbst.1)]
(numera föga br.) om individ l. art av växtsläktet Trifolium Lin., klöver (se KLÖVER, sbst.1 1); äv. (o. i sht) om växten Menyanthes trifoliata Lin., vattenklöver (jfr KLÖVER, sbst.1 2 a), särsk. om (del av) sådan växt använd ss. läkeört. De gröne örter, det wähluchtande trifolium, gräset som stod upp till armarne. Linné Bref I. 1: 322 (1732). Siälen är sårad .. Jag wil recommendera tig en ädel (läke)ört. Ett härligit Trifolium. Scherping Cober 1: 235 (1734). Trifolium .. (dvs.) Vattenklöverblad. Krook Handköpsben. (1951).

 

Spalt T 2487 band 35, 2007

Webbansvarig