Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIERA trie4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[liksom t. triieren av fr. trier, skilja ur, rensa, välja ut (se TRIAL). — Jfr TRIÖR]
lant. rensa o. sortera (säd l. utsäde o. d.) medelst triör; särsk. i p. pf. i adjektivisk anv. Ett trieradt säde, d.v.s. frigjordt från ogräsfrön, skalade korn, mindre korn m.m., sjunker alltid i vigt. MosskT 1889, s. 22. Auktion å .. 6000 kg. trierad utsädeshavre. GHT 20 ⁄ 2 1926, s. 8. Det till mälteriet ankommande kornet .. måste putsas, sorteras och trieras och därefter lagras någon tid. 3UB 8: 737 (1939). (Stigluftssystemet) kombinerades nästan alltid med sållsortering och eventuellt också med triering. Moberg JordbrMek. 435 (1989).

 

Spalt T 2486 band 35, 2007

Webbansvarig