Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIBUNAL trib1ɯna4l l. -u-, r. l. m. (OxBr. 5: 329 (1625) osv.), äv. (utom i uttr. Wismarska tribunalet numera föga br.) n. (GävleTb. 126 (1649) osv.); best. -en resp. -et; pl. -er (GT 1788, nr 116, s. 3, osv.), ss. n. äv. = (SAOL (1900)). Anm. I pl. anträffas äv. den latinska formen tribunalia. NAv. 10 ⁄ 1 1656, Prim. s. 1.
Etymologi
[jfr t., eng., fr. tribunal, pol. trybunał; ytterst av lat. tribunal, upphöjd ämbetsplats för tribun, domarsäte, domstol, sannol. substantivering av ett icke anträffat adj. tribunalis, till tribunus (se TRIBUN, sbst.1). — Jfr TRIBUN, sbst.2]
1) granskande l. dömande myndighet, (överdomstol; särsk. (o. numera i sht) om specialdomstol med uppgift att granska stats l. makthavares agerande (särsk. i fråga om förbrytelser mot folkrätten); äv. (särsk. i fråga om förh. i antikens Rom) närmande sig l. övergående i bet.: plats för domstol(sförhandling), domstolsbyggnad; äv. i oeg. l. mer l. mindre bildl. anv. FN:s tribunal för krigsförbrytelser i f. d. Jugoslavien. Att dher (dvs. i Polen) nu schall hållas een tribunal, dher som fast alle dhe förnempste uthaff adhel tillsammans komma. OxBr. 5: 329 (1625). Regenten (i Kina) utfärdar .. icke någon Lag, utan at först lemna den til granskning af et Tribunal. Schönberg Bref 3: 33 (1778). At den (lagstiftande makten) skall delas i tvänne kammrar, på det den ena må tjena til et tribunal, inför hvilket statens högre ämbetsmän kunnde dömas för missbruk af deras magt. LittT 1796, s. 330. (Stadspretorns) förnämsta göromål bestod deruti, att han skulle skipa lag och rätt i tribunalet, en dertill bestämd byggnad. Norrmann Eschenbg 2: 253 (1818). Academie Française blef snart det högsta tribunal i poesiens rike. Geijer I. 1: 344 (1845). Tribunalet i Viborg, som var den högsta rätten i provinsen. Schybergson FinlH 2: 299 (1889). Att tribunalen skulle fungera som en undersökningsdomstol kring USA:s agerande i Vietnam. DN 26 ⁄ 4 1967, s. 16. År 1656 inrättades .. (i Wismar) en överdomstol för Sveriges tyska besittningar, Wismarska tribunalet. NE 19: 532 (1996). — jfr INKVISITIONS-, REVOLUTIONS-, SMAK-, STORMAKTS-TRIBUNAL.
2) (†) tribun (se TRIBUN, sbst.2). Kullberg Ariosto 2: 113 (1865). Framför högkvarteret (i ett romerskt läger) är ett tribunal för fältherren och hans stab. Kjellberg GrekRomK 276 (1932).

 

Spalt T 2480 band 35, 2007

Webbansvarig