Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIALISM tri1alis4m, r.; best. -en.
Etymologi
[sannol. av t. trialismus, bildat medelst förleden tri- (se TRI-) i analogi med dualismus (se DUALISM). — Jfr TRIALISTISK]
särsk. hist. om politisk åskådning l. rörelse med syfte att (inom gränserna för dubbelmonarkin Österrike-Ungern) upprätta ett förbund mellan tre (mer l. mindre likställda o. jämbördiga) stater l. politiska enheter; jfr TRIAS-IDÉ(N). Böhmen-Mährens frigörelse i jämlik union med Österrike och Ungern .. allså en trialism .. i dualismens ställe. Kjellén Storm. 1: 92 (1905). En tid torde .. (Franz Ferdinand) ha gynnat den s. k. trialismen (de sydslaviska landsdelarnas upphöjande till en med Österrike och Ungern likställd riksdel). 3NF 7: 1016 (1927).

 

Spalt T 2469 band 35, 2007

Webbansvarig