Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRIAD tria4d, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. triade, eng. triad; sannol. av fr. triade, av lat. trias (gen. –ados), av gr. τριάς (gen. –άδος), bildat medelst förleden τρι– (se TRI-) i analogi med δεκάς, tiotal (se DEKAD). — Jfr TRIAS]
1) (i sht i fackspr.) grupp l. enhet av tre (gudaväsen l. personer l. företeelser o. d.), trefald (jfr TRIAS 1, TRILOGI 2); förr särsk.: treklang(sackord). Behålles i Triaden tertien som major, kallas det Ackord i dur. Envallsson 331 (1802). Så indeltes hela Naturen (av Pythagoras) i Monader, Duader, Triader, Tetrader m. m. Ehrenheim Phys. 1: 20 (1822). Rubidium och cæsium sluta sig på det närmaste till .. (kalium) med hvilken de bilda en s. k. triad. Rosenberg OorgKemi 400 (1888). De lokala gudomligheterna i Thebe voro sedan gammalt triaden Amon, Mut och Chonsu. Funch Resk. 91 (1928). Folke Henschen .. (har) som Morgagnis syndrom beskrivit en triad av symtom och satt dem i orsakssamband med hypofysen. Berglund o. Andreen Körtl. 189 (1937). De betydande skalderna .. (i Sv. Akademien) voro 1883 Rydberg, Snoilsky och Wirsén, och denna triad kan knappt sägas vara underlägsen Kellgren, Leopold och Oxenstierna. Schück SAHist. 7: 186 (1939). Triaden av rättsordningar – nationell rätt, EG-rätt och internationell rätt – skapar nya gränsyteproblem och kompetenstvister. DN 28 ⁄ 4 2000, s. A4. — jfr GUDA-TRIAD.
2) [av eng. triad, elliptiskt för Triad society, efter kines. Sanhehui, tre förenade samfund (dvs. himmelen, jorden o. människan)] om (hemlig, hierarkiskt uppbyggd) sammanslutning (av kinesiskt ursprung) som bedriver organiserad brottslighet. Triaderna, de välorganiserade och mytomspunna kinesiska brottssyndikaten, lever kvar i Hongkong. DN 30 ⁄ 12 1987, s. 10. Minst 50 kinesiska triader .. har organiserat kriminell verksamhet i USA. SvD 1 ⁄ 7 1990, s. 2.
Avledn. (till 1): TRIADISK, adj. (i sht i fackspr.) som har avseende på l. utgör l. kännetecknar en triad. Gudarna .. som alla framgå triadiskt ur den högsta enheten, äro (osv.). Boström 2: 59 (1838). Av de 45 bevarade odena (av Pindaros) är 38 triadiska, dvs. de består av strof och motstrof, följda av en epod. NE 15: 121 (1994). Det triadiska samspelet (är) i sig intressant, eftersom barnet alltid föds in i en triad, även om pappan är frånvarande. DN 28 ⁄ 3 2003, s. B12.

 

Spalt T 2467 band 35, 2007

Webbansvarig