Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRESOR-, ssgsförled.
Ordformer
(tresor- 1911 (: tresorfack) osv. tressor- 1921 (: tressorfack)1926 (: tressorvalv). tresår- 1953 (: tresårfack) osv.)
Etymologi
[liksom d. tresor, tresur, t. tresor, eng. treasure av fr. trésor, skatt, klenod, skattkammare, av lat. thesaurus (se TESAURUS); jfr DRÄTSEL]
(i Finl., ålderdomligt) ss. förled i ssgr: förråd av pengar (l. dyrbarheter l. värdeföremål), skatt.
Ssgr: TRESOR-FACK. (i Finl., ålderdomligt) bankfack; jfr fack, sbst.1 4. Förenings-Banken i Finland uthyr tresorfack i bankens brandfria pansarhvalf i Helsingfors mot en årlig afgift af 20, 30 och 50 mark, beroende af storleken. Hufvudstadsbl. 1911, nr 135, s. 3.
-VALV. (†) bankvalv. Hernberg Rättsh. 222 (1922). Thurman BerSjälv 144 (1931).

 

Spalt T 2451 band 35, 2007

Webbansvarig