Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TREPAN trepa4n, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[liksom dan. o. t. trepan av fr. trépan, av mlat. trepanum, av gr. τρὐπανον, borr, till τρυπάν, borra, av ovisst ursprung. — Jfr TREFIN, TREPANERA]
kir. kirurgiskt instrument (bestående av (elektrisk) cylinderformad borr med sågtandad krona) avsett för l. använt vid trepanation (jfr TREFIN); förr särsk. i uttr. sätta trepan, utföra trepanation; förr äv. i utvidgad anv.: trepanation. BoupptSthm 1682, s. 701 a, Bil. Det tyckes at Chirurg inte hafft nogsa(m)ma Tekn at sättia Trepan och opskiära duram matrem. CollMedP 23 ⁄ 10 1696, s. 83. Åtminstone borde följande dagen afbidas, för at se om Trepan .. då kunde företagas. VetAH 1796, s. 26. Vid trepaneringen bör man som oftast taga ut trepanen och doppa den i kallt vatten, emedan benet annars skulle bli varmt. Löwegren Hippokr. 1: 157 (1909).
Ssgr (kir.): TREPAN-HÅL. hål åstadkommet medelst trepan. VetAH 1796, s. 30.
-KRONA. jfr krona 4 y. Odenius 2Celsus 523 (1906).

 

Spalt T 2449 band 35, 2007

Webbansvarig