Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TREMOLIT trem1oli4t l. tre1m-, äv. -ω-, r. l. m.; best. -en.
Ordformer
(förr äv. -th)
Etymologi
[jfr eng. tremolite; av fr. trémolite, bildat medelst den i namn på mineral vanliga ändelsen -it till TREMOLA, dal i Schweiz o. fyndort för mineralet]
mineral. till amfibolerna hörande vitt l. grågrönt, prismatiskt l. fibröst utbildat mineral som uppträder i kristallina kalkstenar o. skiffrar. Hisinger PVetA 1811, s. 19. Tremolit är nära beslägtad med hornblende och skiljes blott från detta genom en ringa halt af jern eller ock är han fullkomligt jernfri. Lindström Kobell 86 (1862).

 

Spalt T 2443 band 35, 2007

Webbansvarig