Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TREMATOD trem1atå4d, äv. tre1m-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr eng. trematode; av nylat. trematoda, n. pl. av gr. τρηματώδης, som har hål, perforerad, till τρῆμα, hål (se TREMA)]
zool. parasiterande mask tillhörande klassen Trematoda (l., i ä. zoologisk systematik, ordningen Trematodes), sugmask; i pl. äv. om klassen (ordningen). Thorell Zool. 2: 440 (1865). Så tränga .. cercarielarverna av sugmaskar (trematoder) från vattnet in i huden av snäckor och andra vattendjur, och icke ens däggdjurens och människans förhornade överhud utgör ett effektivt skydd mot sådana parasiter. Hanström MännParasit. 15 (1933).

 

Spalt T 2443 band 35, 2007

Webbansvarig