Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRAV tra4v, sbst.1, r.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(förr äv. -f)
Etymologi
[utlöst ur ROCKENTRAV, där förleden möjl. är sv. dial. rocken, ås, o. efterleden av ovisst ursprung]
bot. (individ av) det korsblommiga växtsläktet Arabis Lin.; särsk. dels i pl., om detta släkte, dels (o. i sht) ss. senare led i ssgr. Neuman o. Ahlfvengren Fl. 453 (1901). NE (1995; i pl.). — jfr GOTLANDS-, ROCKEN-, ROSEN-TRAV. — särsk. (i sht ss. senare led i ssgr) om växter som i ngt avseende anse(tt)s likna l. erinra om travar; förr äv. om släktet Epilobium Lin., dunörter. BonnierKL (1927). Epilobium, trav. Detta släkte omfattar vissa .. småvuxna arter. HantvB I. 3. 1: 209 (1935). jfr DUN-, GUL-, GULD-, HIMMELS-, LÖK-, ROSEN-, SAND-, SOFIE-, STRAND-TRAV.
Ssgr: TRAV-SLÄKTE(T). (numera bl. tillf.) släktet Arabis Lin. ArkBot. II. 1: 52 (1904). 2SvUppslB (1954).
-VÄXT. särsk. (†) i pl., om familjen Onagraceae, dunörtsväxter. Krok o. Almquist Fl. 1: 170 (1905). Östergren (1959).

 

Spalt T 2391 band 35, 2007

Webbansvarig