Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRAUMA tra͡u4ma, äv. 32, l. tra͡ω4ma, äv. 32, n.; best. -at; pl. -an (SAOL (1973) osv.), äv. = (Auerbach (1915) osv.) l. (med gr.-lat. böjningsändelse) -ata (Hygiea 1902, 2: 472, osv.) l. -er (LbKir. 2: 171 (1922) osv.).
Ordformer
(trauma 1868 osv. travma 1868)
Etymologi
[jfr d., nor., eng. trauma; av t. trauma, av gr. τραῦμα, sår, sannol. attisk ombildning av det ord som äv. föreligger i gr. τρῶμα, sår, vbalsbst. till τιτρώσκο, sårar, skadar, i avljudsförh. till τορεῖν, genomborra, o. τειρο, uppriver, nöter, utmattar, till samma rot som föreligger i lat. terere (se TARM, TRÖSKA). — Jfr TRAUMATISERA, TRAUMATISK]
1) med. (svår) kroppslig skada (uppkommen gm yttre våld); äv. med inbegripande av det våld som orsakar skadan. Trauma eller Travma, (dvs.) sår. Ekbohrn (1868). Experiment för att visa traumats betydelse för uppkomsten av en lokal tuberkulos. Hygiea 1926, s. 578. Man kan .. ibland konstatera, att något våld (trauma) mot leden inlett (gikt)anfallet. Ljungdahl ÄmnSj. 107 (1930). — jfr OPERATIONS-, SKALL-TRAUMA.
2) psykol., psykiatr. om bestående psykisk skada hos person (l. grupp av personer), förorsakad av skrämmande l. tragisk(a) l. på annat sätt uppskakande händelse(r) l. situation(er); äv. dels om händelsen osv., i sht med inbegripande av den omedelbara psykiska reaktionen, dels (i sht vard.) i försvagad anv. Marginalen för det specifika .. smalnar .. om vi taga i betraktande, att samma förvirring (som uppkommer vid trauma o. förgiftning) även kan uppträda som en effekt av psykiska traumata. Gadelius Själsl. 1–2: 63 (1921). Denna erfarenhet .. framkallade .. ett trauma i själen. 3SAH LXIV. 1: 50 (1953). (Forskarna) noterade att trädgårdsarbete kan vara ett sätt att lindra klimakteriebesvär och åldrandets trauma. GbgP 14 ⁄ 10 2001, s. 49. I artikeln sägs att en scen när någon dör är ett stort trauma att se för ett litet barn. GbgP 29 ⁄ 6 2003, s. 2. Under de demokratiska åren har Spanien .. bearbetat det nationella trauma som inbördeskriget 1936–39 .. innebar. Expressen 19 ⁄ 11 2005, s. 6.
Ssg (med.; särsk. till 1): TRAUMA-VÅRD. vård av patienter med trauma. NordMed. 1993, s. 111. En ökad satsning på traumavården av svårt skadade. GbgP 31 ⁄ 10 2001, s. 12.

 

Spalt T 2390 band 35, 2007

Webbansvarig