Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSPONERA tran1spωne4ra l. -on-, v. -ade.; vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[sannol. av t. transponieren; av lat. transponere, av trans, över (se TRANS-), o. ponere, lägga, sätta, ställa (se PONERA). — Jfr TRANSPOSITION]
överföra l. överflytta l. omändra (ngt, i sht ngt abstr.). särsk.
a) (†) i språkvetenskaplig framställning, särsk. med avs. på dels bokstäver l. ord: flytta (om), dels ordföljd: invertera (se d. o. 1 a). Scherping Nyck. 103 (1730; med avs. på bokstav). Att .. de Verba, hvilka binda sig med en efterföljande adverbialisk préposition, icke altid hafva rätt att transponera den till Préfix. Kellgren (SVS) 5: 99 (1787). Ordföljd .. är dels naturlig .. dels omvänd (inverterad, transponerad). Moberg Gr. 54 (1815). Pettersson HebrGr. 58 (1829).
b) mus. med avs. på musikstycke: överflytta till annan tonart; ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare (jfr TRANSPOSITION b); särsk. i uttr. transponerande instrument, (blås)instrument som klingar i annan tonhöjd än notationen anger. Der et Orgwerk blifwer stämt i Cammar ton, måste alla Choraler en ton högre transponeras .. om eljest Församlingen i diupheten skall hinna med. Hülphers Mus. 319 (1773). Varnade af det mindre lyckade resultatet af Tankreds transponering för tenor .. läto (osv.). Personne SvTeat. 5: 163 (1919). Instrumentet noteras i flöjtläge, men tonerna klingar en oktav högre än de noteras. Piccoloflöjten är alltså ett transponerande instrument. Svensson Stauder Musikinstr. 88 (1958). — jfr NED-TRANSPONERA.
c) (i sht i fackspr.) med anslutning till b, i fråga om att överföra från en form (se d. o. 3 (a)) till en annan; särsk. med avs. på språkdräkt l. genre l. versmått o. d.; förr äv. liktydigt med: transkribera (se d. o. a). Jag vill icke transponera våra samtal längre i ett bref till dig, min mamma. Almqvist AmH 1: 25 (1840). (Författarnas förmåga att) i ord transponera det hemlighetsfulla livet. 3SAH LIV. 2: 149 (1896). Legenden .. är .. från originalets hexameter transponerad i sexfotade jamber. Söderhjelm Runebg 2: 166 (1906). Vid transponeringen måste teckningen ge någonting utöver vad kameran förmår. Form 1946, Omsl. s. 159. Laxness har inte transponerat sitt ämne till en modern tonart: han har valt att nära anknyta till den klassiska isländska sagastilen. BonnierLM 1954, s. 837. Hur övergripande intresseområden av detta slag transponeras till konkreta forskningsuppgifter. Lychnos 1996, s. 43.
Ssg (till b): TRANSPONERINGS-MEKANIK. (numera föga br.) mekanisk inrättning i instrument (särsk. orgel) för transponering; jfr mekanik 3. Patent: Transponeringsmekanik för tonens sänkning eller höjning. Resorglar. KatalIndUtstSthm 1897, s. 88. SD(A) 1901, nr 558, s. 3 (i orgel).

 

Spalt T 2327 band 35, 2007

Webbansvarig