Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSPLANTERA -plante4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[sannol. av t. transplantieren, liksom eng. transplant, fr. transplanter av senlat. transplantare, omplantera, av lat. trans, över (se TRANS-), o. plantare (se PLANTERA). — Jfr TRANSPLANTAT, TRANSPLANTATION, TRANSPLANTATÖR]
(utom i a, b numera bl. mera tillf.) flytta (ngt, äv. ngn) (från en plats till en annan l. till ny omgivning); ge (ngt) annan växtplats o. d. (jfr OMPLANTERA 1, 2 a); förr äv. refl. med saksubj.: flytta över (till annat organ). Palmchron SundhSp. 145 (1642; med avs. på träd). Konungens en gång miszlyckade förslag at transplantera Brödfrukten från Otaheite till West-Indien, är nu åter på wägen at werkställas. PT 1791, nr 93, s. 3. I .. (vissa fall) transplanterade sig pseudomembranen från den tonsill .. den först angripit till motsvarande sida. Hygiea 1864, s. 359. Man saknar icke exempel på, att underlaget inverkat på den transplanterade växten. VäxtLiv 4: 165 (1938). Flera försök ha gjorts för att positivt förbättra fiskbeståndet. Ett .. är den s. k. transplanteringen. FoFl. 1950, s. 22. — särsk.
a) (fullt br.) i sht kir. medelst kirurgisk operation föra över (levande organ l. vävnad o. d.) till annan individ l. annan del av kropp; äv. med personobj., betecknande den som genomgår sådan operation; jfr IMPLANTERA, IN-LÄKA, v.2 2NF 1: 298 (1903). Det (är) av livsavgörande betydelse för den moderna kirurgien att ha tillgång till biologiskt material som kan transplanteras på en svårt sjuk. SvD(A) 5 ⁄ 12 1957, s. 17. Jag står på väntelista för en ny njure och kan bara hoppas att jag snabbt kan få bli transplanterad. DN 25 ⁄ 3 1991, s. A14.
b) (fullt br.) oeg. l. mer l. mindre bildl. Wij blifwa (gm tron) vti honom (dvs. Gud) instälte och transplanterade. Muræus Arndt 1: 37 (1647). Det är .. med snillets alster som med naturens: De trifvas illa, transplanterade. Kellgren (SVS) 6: 187 (1788). (Begreppet har kommit) ifrån Romerska Lagfarenheten, hvilken sjelf .. ifrån Civil Lagen transplanterade detta. Biberg 3: 402 (c. 1823). Jag vill inte göra något försök att transplantera denna scen och situation till Kungsträdgården. Fogelqvist Minn. 105 (1930). Renässansen flyttades västerut och transplanterades omsider på fransk mark. 3SAH XC. 1: 66 (1982).

 

Spalt T 2326 band 35, 2007

Webbansvarig